Informacja katastralna powiatu białostockiego
Pomoc      Strona PODGiK        Adres usługi przeglądania WMS:    http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Logowanie

Użytkownik:
Hasło:

Zapomniałem hasła

Warstwy

Ortofotomapa
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
MODERNIZACJE EGiB w trakcie
CROMA
GEO-RAW
GEO-SERWIS
GISPRO
LIMBUS
OPGK Olsztyn
to fix XYZ
ZUG PORADZIŃSCY
Działki
Granice działek, cetroidy
Numery działek
Działki z opracowań przyjętych do PZGiK
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Uzbrojenie
siec wodociagowa
siec gazowa
siec kanalizacyjna
siec teletechniczna
siec energetyczna
siec ciepłownicza
sieci zbiorcze
siec niezidentyfikowana
sieci inne
ZUD
Sytuacja
Rzezba
Raster mapy zasadniczej
Osnowa geodezyjna
Osnowa - punkty
Osnowa - numery
Osnowa wysokościowa- punkty
Osnowa wysokościowa- numery
Osnowa wysokościowa wektoryzacja map przeglądowych
Szkic osnowy ewidencyjnej
Szkic osnowy - raster
Pokrycie mapą numeryczną
baza EGiB
baza BDOT
baza GESUT
Mapa hybrydowa
Modernizacja EGiB w trakcie
Pokrycie mapą analogową
Skala 1:500
Skala 1:1000
Skala 1:2000
Plany scaleniowe i pierworysy
Plany scaleniowe
Pierworys
Analiza własności
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965
Stosowane układy współrzędnych
Układ wysokości "Amsterdam"
Kronsztad 60
Kronsztad 86 - ZLIKWIDOWANY
Granice obszarów chronionych (GDOS)
Parki Narodowe
Obszary specjalnej ochrony ptaków
Specjalne obszary ochrony siedlisk
Parki krajobrazowe
Rezerwaty
Punkty adresowe
Ulice
Punkty adresowe
OpenStreetMap>Info<

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Użytkownik:
Aktualne hasło:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg