Informacja katastralna powiatu białostockiego
Pomoc      Strona PODGiK    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Zdjęcie lotnicze
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Uzbrojenie
siec wodociagowa
siec gazowa
siec kanalizacyjna
siec teletechniczna
siec energetyczna
sieci zbiorcze
siec niezidentyfikowana
sieci inne
Sieci projektowane
Pokrycie mapą numeryczną
Bazy EGIB, BDOT, GESUT
Ewidencja budynków
Mapa ewidencyjna
Mapa hybrydowa
Mapa zasadnicza
Mapa numeryczna w opracowaniu
Plany scaleniowe i pierworysy
Plany scaleniowe
Pierworys
Pokrycie mapą analogową
Skala 1:500
Skala 1:1000
Skala 1:2000
Użytkowanie terenu  Legenda
Analiza własności  Legenda
Plany zagodpodarowania gm. Choroszcz  Opis
tło
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965
Stosowane układy współrzędnych
Układ wysokości "Amsterdam"

Granice obszarów chronionych (GDOS)
Parki Narodowe
Obszary specjalnej ochrony ptaków
Specjalne obszary ochrony siedlisk
Parki krajobrazowe
Rezerwaty
Punkty adresowe
Ulice
Punkty adresowe
OpenStreetMap >Info<

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg