Informacja katastralna powiatu białostockiego
Pomoc      Strona PODGiK    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Zdjęcie lotnicze
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
Działki
Numery działek
Budynki
Adresy
Uzbrojenie
siec wodociagowa
siec gazowa
siec kanalizacyjna
siec teletechniczna
siec energetyczna
sieci zbiorcze
siec niezidentyfikowana
sieci inne
Pokrycie mapą numeryczną
Ewidencja budynków
Mapa ewidencyjna
Mapa hybrydowa
Mapa zasadnicza
Mapa numeryczna w opracowaniu
Pokrycie mapą analogową
Skala 1:500
Skala 1:1000
Skala 1:2000
Użytkowanie terenu  Legenda
Analiza własności  Legenda
Plany zagodpodarowania gm. Choroszcz  Opis
tło
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965
Stosowane układy współrzędnych
PUWG  Legenda
Układ wysokości "86"

Granice obszarów chronionych (GDOS)
Parki Narodowe
Obszary specjalnej ochrony ptaków
Specjalne obszary ochrony siedlisk
Parki krajobrazowe
Rezerwaty
Punkty adresowe
Ulice
Punkty adresowe
Plany zagospodarowania przestrzennego
Choroszcz
Krupniki
Złotoria
Kruszewo
Sienkiewicze
Łyski
Złotniki
Ogrodniki
Gajowniki
Rogówek
Juchnowiec Kościelny-studium
Zabłudów uwarunkowania
Zabłudów kierunki
Łapy
Juchnowiec Kościelny
Supraśl Plan
Supraśl Studium
OpenStreetMap >Info<

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg