Informacja katastralna powiatu białostockiego
Pomoc      Strona wydziału        Adres usługi przeglądania WMS:    http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg