Informacja katastralna powiatu białostockiego
Pomoc      Strona wydziału        Adres usługi przeglądania WMS:    http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Zdjęcie lotnicze
Granice administracyjne
Obręby geodezyjne
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Granice klasoużytków
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
siec wodociagowa
siec gazowa
siec kanalizacyjna
siec teletechniczna
siec energetyczna
siec ciepłownicza
sieci zbiorcze
siec niezidentyfikowana
sieci inne
Sieci projektowane
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Pokrycie mapą numeryczną
baza EGiB
baza BDOT
baza GESUT
Mapa hybrydowa
Modernizacja EGiB w trakcie
Raster mapy zasadniczej
Plany scaleniowe i pierworysy
Plany scaleniowe
Pierworys
Pokrycie mapą analogową
Skala 1:500
Skala 1:1000
Skala 1:2000
Analiza własności  Legenda
Plany zagodpodarowania gm. Choroszcz  Opis
Podział sekcyjny 2000
Podział sekcyjny 1965
Stosowane układy współrzędnych
Układ wysokości "Amsterdam"
Kronsztad 60
Kronsztad 86 - ZLIKWIDOWANY
Granice obszarów chronionych (GDOS)
Parki Narodowe
Obszary specjalnej ochrony ptaków
Specjalne obszary ochrony siedlisk
Parki krajobrazowe
Rezerwaty
Punkty adresowe
Ulice
Punkty adresowe
OpenStreetMap >Info<

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg