Powiat białostocki

PODGiK Białystok

Geoportal Powiatu Białostockiego

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem
geodezyjno-kartograficznym
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Przejdź do mapy wybierając tryb

Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Przed przystąpieniem do połączenia w trybie chronionym, należy zainstalować certyfikat.

Pobierz certyfikat.

W przypadku Internet Explorera należy wybrać opcję „Otwórz” i postępować według wyświetlanych wskazówek. Dla przeglądarki Firefox należy zaznaczyć opcję certyfikatu dla strony internetowej. Instalacja certyfikatu jest operacją jednorazową.

Po zainstalowaniu certyfikatu, można przejść do przeglądania informacji katastralnej lub przeglądać zgłoszenia robót geodezyjnych. Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.